Category Archives: MBA

Informatie gericht op het belang van MBA in de gezondheidszorg.

Suguri op bezoek bij Toon Gerbrands en PSV

Tijdens de VvAA MBA studie werd in oktober 2014 de module “Teamcoaching” door Toon Gerbrands gegeven. Op dat moment was Toon net benoemd tot directeur van PSV. Dit contact leidde tot een uitnodiging om na de afsluiting van de MBA studie een bezoek te brengen aan het ‘bedrijf’ PSV. Op vrijdag 17 maart, de dag voor het landskampioenschap, vond deze bijeenkomst in het PSV stadion in Eindhoven plaats.

Deze dag werd onze groep van acht personen met koffie en een prachtig uitzicht op het ‘heilige gras’ in de bestuurskamer ontvangen. Nadat Marald de Friese geschenkenmand uit Heerenveen (hoe toepasselijk) had overhandigd werden wij rondgeleid in de gewelven van het stadion. De route leidde langs de business suites, de tribunes, de persruimte, het spelersverblijf, de kleedkamers, de dug-out en het heilige gras. Niets bleef voor ons verborgen.

Na een wandeltocht rondom het stadion, waarbij onder andere de prachtige PSV shop werd aangedaan, eindigde ons bezoek in de bestuurskamer. Daar werden  vragen beantwoord en nog meer informatie gegeven over het reilen en zeilen van het bedrijf PSV. Na deze inspirerende meeting werd de middag afgesloten in ‘De Verlenging’ het gezellige eetcafé in het stadion en namen wij afscheid. 

Wij danken Toon Gerbrands voor zijn gastvrijheid, openhartigheid en vooral de tijd die hij ondanks zijn volle agenda, in verband met het kampioenschap, voor ons heeft genomen. Een waarachtig kampioen! :-)

 

 

Interactieve bijeenkomst VvAA MBA met auteurs Briljante Businessmodellen in de zorg

Op dinsdag 14 april 2015 werd door de VvAA business school in samenwerking met de auteurs van het managementboek ‘Briljante businessmodellen in de zorg’, Jennifer Op’t Hoog en Jeroen Kemperman, een bijeenkomst georganiseerd voor de deelnemers van de VvAA MBA leergangen en voor VvAA consultants.

De bijeenkomst was een idee van Allan Vafi, deelnemer van de 1e  MBA leergang, en werd georganiseerd door Arnoud Van Schaik en Jeroen Woertman van de VvAA Business School.

Het doel van deze interactieve bijeenkomst was om vanuit verschillende invalshoeken geïnteresseerden en deskundigen bijeen te brengen die zich met deze materie bezighouden en daarbij inspiratie en handvatten te bieden om zelf aan de slag te gaan met bijvoorbeeld praktijken en instellingen.

Na de presentatie van enkele briljante businessmodellen in de zorg, zoals Kaiser Permanente, Mayo Clinics en Parkinson-net werden twee eindopdrachten van de 1e VvAA MBA leergang gepresenteerd

en ‘tegen het licht gehouden’. Het format van deze opdrachten werd vergeleken met het format van het briljante businessmodel. Hierop volgde een levendige discussie waarbij waardevolle inzichten en tips voor de twee initiatieven werden verkregen. De geslaagde avond werd afgesloten met een borrel.