Category Archives: Management

Informatie over de organisatie van de gezondheidszorg in Nederland.

Interactieve bijeenkomst VvAA MBA met auteurs Briljante Businessmodellen in de zorg

Op dinsdag 14 april 2015 werd door de VvAA business school in samenwerking met de auteurs van het managementboek ‘Briljante businessmodellen in de zorg’, Jennifer Op’t Hoog en Jeroen Kemperman, een bijeenkomst georganiseerd voor de deelnemers van de VvAA MBA leergangen en voor VvAA consultants.

De bijeenkomst was een idee van Allan Vafi, deelnemer van de 1e  MBA leergang, en werd georganiseerd door Arnoud Van Schaik en Jeroen Woertman van de VvAA Business School.

Het doel van deze interactieve bijeenkomst was om vanuit verschillende invalshoeken geïnteresseerden en deskundigen bijeen te brengen die zich met deze materie bezighouden en daarbij inspiratie en handvatten te bieden om zelf aan de slag te gaan met bijvoorbeeld praktijken en instellingen.

Na de presentatie van enkele briljante businessmodellen in de zorg, zoals Kaiser Permanente, Mayo Clinics en Parkinson-net werden twee eindopdrachten van de 1e VvAA MBA leergang gepresenteerd

en ‘tegen het licht gehouden’. Het format van deze opdrachten werd vergeleken met het format van het briljante businessmodel. Hierop volgde een levendige discussie waarbij waardevolle inzichten en tips voor de twee initiatieven werden verkregen. De geslaagde avond werd afgesloten met een borrel.